Company Logo

Sajad Narva lapsed õpivad Noored Kooli laagris eesti keelt ja viivad läbi projekte

Täna algab Narvas Noored Kooli linnalaager, kus ligi 300 1.-8. klassi õpilast Narva koolidest õpivad kahe nädala jooksul eesti keelt ning arendavad sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi, tegutsedes oma projektide kallal. Lapsi juhendavad Noored Kooli programmi osalejad, kes alustavad sügisel õpetajana tööd koolides üle Eesti.

SA Noored Kooli nõukogu esimehe, Swedbanki juhatuse liikme Kaie Metsla sõnul pakub linnalaager arenguvõimalusi nii Narva lastele kui ka Noored Kooli õpetajatele. „Narva koolinoortele on kaks nädalat linnalaagris kahtlemata kasulik kogemus: nad saavad seal uusi sõpru, viivad ellu oma projekte ning justkui möödaminnes õpivad ka eesti keelt. Lapsi ja noori juhendavate Noored Kooli värskete õpetajate jaoks on see aga hea proovikivi enne õppeaasta algust, mis võimaldab end arendada õpetaja ja liidrina,“ sõnas Kaie Metsla.

Narva koolilapsed töötavad linnalaagris väikestes gruppides õpetaja eestikeelsel juhendamisel kindla ülesande kallal, näiteks lavastavad etenduse, koostavad eestikeelse ajalehe või retseptiraamatu, loovad lauamängu, korraldavad kunstinäituse, teevad muusikavideo või filmi jne. Õppetegevus käib laagris hommikuti, pärast lõunasööki saavad lapsed tagasi koju minna.

Juhendajate rollis on Noored Kooli 13. lennu 30 osalejat, kes on läbinud tiheda konkursisõela ja valitud programmi enam kui 200 kandidaadi seast. Enne linnalaagrit on kõik alustavad õpetajad läbinud ca 100 tundi pedagoogilist koolitust ning linnalaagri ajal toetavad neid kogenud tegevõpetajad erinevatest Eesti koolidest. Sügisest saavad neist klassi- ja aineõpetajad koolides üle Eesti.

Laagris osalemine on laste jaoks tasuta. Laagri toimumist toetavad Briti Nõukogu, Narva Linnavalitsus, The Edith Randam Rogers Trust ja The Helle Randam Trust.

Сотни нарвских детей изучают в лагере Noored Kooli эстонский язык и создают проекты

Сегодня в Нарве начинается городской лагерь Noored Kooli (“Молодежь в школу”), где около 300 учеников 1-8 классов нарвских школ в течение двух недель изучают эстонский язык и развивают навыки общения и саморуководства, занимаюсь собственными проектами. Детьми руководят участники программы Noored Kooli, которые осенью начнут работать учителями в школах по всей Эстонии.

По словам председателя совета SA Noored Kooli, члена правления Swedbank Кайе Метсла, городской лагерь дает возможности для развития как нарвским детям, так и учителям программы Noored Kooli. “Для нарвских школьников две недели в городском лагере - без всяких сомнений полезное времяпровождение: там они найдут новых друзей, воплотят в жизнь свои проекты, а попутно будут изучать и эстонский язык. А вот для руководящих детьми и молодежью новоиспеченных учителей программы Noored Kooli это будет хорошей проверкой перед началом учебного года, позволяющей им развить свои педагогические и лидерские качества”, - сказала Кайе Метсла.

В городском лагере нарвские школьники работают над конкретным заданием в маленьких группах под руководством эстоноязычного педагога. Например, ставят сценку, составляют эстоноязычную газету или книгу рецептов, создают настольную игру, организуют художественную выставку, снимают видеоклип или игровой фильм и т.д. Учебная деятельность проходит в лагере по утрам, после обеда дети отправляются по домам.

В роли вожатых в лагере выступят 30 участников 13-го набора Noored Kooli, которые прошли конкурс и были отобраны в программу из более чем 200 кандидатов. Перед городским лагерем все начинающие учителя прошли около 100 часов педагогической подготовки, а во время лагеря их поддерживают опытные педагоги из различных школ Эстонии.

Участие в лагере для детей бесплатно. Проведение лагеря поддерживают Британский Совет, Нарвская городская управа, The Edith Randam Rogers Trust и The Helle Randam Trust.

Vladislav Lušin
Noored Kooli kommunikatsioonijuhtNarva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2020 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120