Muusikaolümpiaad Narvas

Esmakordselt toimus maakondlik muusikaolümpiaad Narvas 31.01.2014 NVRK-s. Olümpiaad oli kahes vanuseastmes : noorem aste (6.–7. klassid) ja gümnaasiumiaste.
Kuna olümpiaad koosnes viiest osast, pidid õpilased oskama kuulata muusikat, vastama teoreetilistele ja muusikalist silmaringi puudutavatele küsimustele, oskama laulda noodist, esitama omaloomingut ja laulu ning kirjutama kontseriarvustuse.
Häid üllatusi pakkusid õpilaste sügavamõttelised omaloomigulised teosed, mida esitati klaveril, trompetil, flöödil ja metallofonil. Laulu esitamise tase oli väga hea ning oli meeldiv, et paljud noored saatsid end ise klaveril.

Gümnaasiumi õpilaste hulgast oli silmapaistev omaloomingu ja veenva laulu esitamise poolest Aleksandr Škljarov (NVRK, õpetaja Riina Vohta), kes saavutas esikoha. Märkimisväärse teise koha sai Marine Oganesjan (Kreenholmi Gümnaasium, õpetaja Olga Razguljajeva) ja kolmanda koha võitis Polina Anissimova (Narva Humanitaargümnaasium, õpetaja Svetlana Jefimova).

Üllatav oli põhikooli vanuseastmes Mihhail Trifanov (Kreenholmi Gümnaasium, õpetaja Olga Razguljajeva), kes esitas südamlikult trompetil omaloodud muusikapala ja saavutas esikoha. Imepäraselt laulis Stefania Boiki eesti helilooja laulu ja inglise keeles omaloodud laulu. Tulemuseks oli teine koht (NVRK, õpetaja Riina Vohta). Häid tulemusi näitas Samanta Jelissejenko (Narva Soldino Gümnaasium, õpetaja Ljudmilla Šuleiko), kes saavutas kolmanda koha.

Põhikooli õpilaste hulgas olid tublid Julia Uljanjonok (NVRK, õpetaja Riina Vohta), Valeriya Tkacheva (Narva Humanitaargümnaasium, õpetaja Svetlana Jefimova), Anastassija Mihhailova (Kreenholmi Gümnaasium, õpetaja Olga Razhuljajeva) ja Justina Tarassova (Kreenholmi Gümnaasium, õpetaja Olga Razguljajeva).
Laupäeval, 15.veebruaril toimub Tallinnas EMTA-s VII üleriigiline muusikaõpetuse olümpiaad, kuhu sõidavad esikoha saanud õpilased Aleksandr Škljarov ja Mihhail Trifanov. Soovime neile edu ja häid muusikaelamusi.
Tahan tänada õpetajaid, kes olid teinud tähelepanuväärset tööd!

Riina Vohta, muusikaõpetajate ainesektsiooni juhataja

Олимпиада по музыке в Нарве

Впервые региональная музыкальная олимпиада состоялась в Нарве 31.01.2014 в Ваналиннаской государственной гимназии.
В этом состязании было две возрастных группы: младшая ступень (6-7 классы) и гимназическая ступень. Олимпиада состояла из пяти частей: ученики должны были слушать музыку, отвечать на теоретические и общие музыкальные вопросы, уметь петь с листа. Также в качестве домашнего задания участники готовили песню, произведение собственного сочинения и рецензию с услышанного ими концерта.

Приятным сюрпризом для членов жюри было услышать сочинения учеников, исполненные на фортепиано, трубе, флейте и на металлофоне. Уровень представленных песен также удивил оценивающих, им понравилось то, что многие даже аккомпанировали сами себе.

Из учеников гимназической ступени, пожалуй, самым примечательным оказалось выступление Александра Шклярова (Нарвская Ваналиннаская гимназия, педагог Рина Вохта), который завоевал почетное первое место. Второе место получила Марине Оганесян (Кренгольмская гимназия, педагог Ольга Разгуляева), а третье место заняла Полина Анисимова (Нарвская Гуманитарная гимназия, педагог Светлана Ефимова).

В ступени основной школы запоминающимся стало выступление Михаила Трифанова (Кренгольмская гимназия, педагог Ольга Разгуляева), который исполнил произведение собственного сочинения на трубе и занял первое место. Стефания Бойко (Нарвская Ваналиннаская гимназия, педагог Рина Вохта), выступившая с эстонской песней и своей песней на английском языке, завоевала второе место. Третье место получила Саманта Елисеенко (Нарвская Солдинаская гимназия, педагог Людмила Шулейко).
Стоит отметить и тех ребят, выступления которых, по мнению членов жюри, были достойными, но в этот раз они не получили призовых мест. Вот их имена: Юлия Ульянёнок (Ваналиннаская гимназия, педагог Рина Вохта), Валерия Ткачёва (Гуманитарная гимназия, педагог Светлана Ефимова), Анастасия Михайлова и Юстина Тарасова (Кренгольмская гимназия, педагог Ольга Разгуляева).

В субботу, 15-го февраля, в Эстонской Академии Музыки и Театра пройдет республиканская олимпиада по музыке, где будут участвовать завоевавшие первые места Александр Шкляров и Михаил Трифанов. Мы желаем им удачи и незабываемых музыкальных впечатлений.

Также хотелось бы поблагодарить учителей, которые вложили столько труда и сил в своих, без сомнения, талантливых учеников!

Рина Вохта