Kodanikupäeva üritused Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Elukutsepäev 9.klassile

Kodanikupäeva raames korraldasid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi 28. novembril 2013 algusega kell 9.00 Narva linna üldhariduskoolide 9. klassi õpilastele esimene elukutsepäev. Üritusest võtsid osa Narva koolide õpilased, nimelt Narva Soldino Gümnaasiumist, Narva Humanitaargümnaasiumist ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumist.

Elukutsepäeva eesmärgiks oli tutvustada kodanikupäeva tähistamise tava, tutvuda erinevate elukutsete esindajate töö ja oluga, tutvustada erinevaid õppimisvõimalusi Eestis, kinnistada ja laiendada õppimise ja tööga seotud sõnavara eesti keeles, julgustada põhikooliõpilasi esinema oma ettekannetega eesti keeles ning väärtustada iga kodaniku panust kultuuripärandi säilitamisse.

Üheks põnevaks ülesandeks sai kodutöö esitlus - iga kooli osalejate rühm valmistas ette eesti keeles ühe huvitavat või põnevat elukutset puudutava esitluse (esitlus, plakat, seinaleht jms), milles olid kajastatud järgmised punktid (elukutse, hariduse omandamise võimalused, võimalikud töökohad, töötingimused, tegevused tööl, soodustused töökohal, kokkuvõte, kasutegur). Ettekanded olid väga omapärased.

Veel Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased jutustasid kultuuripärandi aastast ja erinevatest õppimisvõimalustest pärast 9. klassi lõpetamist Tallinas ja Ida-Virumaal. Külas oli külalisesineja karjäärinõustaja Tööhõiveametist Inga Pilder ettekandega „Noorte tööhõive ja karjääri planeerimine", mis osutus kuulajatele väga kasulikuks ja põnevaks. Ürituse käigus osalesid õpilased „kiires" viktoriinis, kus pidid vastama erinevatele küsimustele, mille vastused jäid ürituse käigus kõlama.

Viimasena oli pakutud rühmatöö „Minu jälg kultuuripärandi säilitamisse", mille käigus tehti ilusaid, mitmekesiseid klastreid ja pärast esitasid auditooriumile.

Ürituses osalesid ka Pähklimäe Gümnaasiumi „lauljad", kes esitasid Raimond Valgre tuntuimad laulud, kuna aasta 2013 oli pühendatud just R.Valgre

Lõpetuseks olid kõik osalejad premeeritud diplomite, tänukirjade ja kingitustega ning kahtlemata viisid nendest kahest tunnist endaga kaasa ka kõige meelepäraseid kogemusi.

Suurimad tänud õpetajatele, kes oma õpilasi ette valmistasid: Natalia Einman, Alevtina Petrova, Inguna Joandi, Natalja Zahharova.

Natalja Zahharova
Eesti keele õpetaja
Narva Pähklimäe Gümnaasium