Kodanikupäeva üritused Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Karjääriplaneerimise päev 10.-12. klassile

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril ja see on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Kodanikupäevaga tunnustatakse loovate, tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonda.) 2013. aasta kodanikupäeva moto on „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit", mis viitab kultuuripärandi väärtustamist käsitlevale teema-aastale.
Seoses sellega korraldasid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi 28. novembril 2013 algusega kell 13.00 Narva linna üldhariduskoolide gümnaasiumiastme õpilastele traditsiooniline karjääriplaneerimise päev. Üritusest võtsid osa Narva koolide õpilased, nimelt Narva Soldino Gümnaasiumist, Narva Kreenholmi Gümnaasiumist ja Pähklimäe Gümnaasiumist.

Elukutsepäeva eesmägid olid tutvustada kodanikupäeva tähistamise tava, tutvuda kultuurivaldkonna esindaja töö- ja eluoluga, tutvustada koolis või õppetegevuse raames toimunud töövarjupäeva, kinnistada ja laiendada tööga seotud sõnavara eesti keeles, jagada väljaspool õppetegevust saadud kogemusi oma eakaaslastega, julgustada gümnaasiumiastme õpilasi esinema oma ettekannete ja loovtegevusega eesti keeles ning väärtustada iga kodaniku panust kultuuripärandi säilitamisse. Ürituse käigus jagasid erinevate koolide gümnasistid oma kogemusi töövarjupäevast, kus räägiti erinevate elukutsete esindajatest. Samas koduseks ülesandeks oli esitada ühe laulu eesti keeles. Lauljad olid super-tublid! Publik jäi väga rahule iga esinemisega.

Üks Pähklimäe Gümnaasiumi õpilane jutustas vabatahtliku tegevuse võimalustest - nn WWOOF rahvusvahelisest programmist, milles osaledes saab nautida taluelu ja olla kasulik ühiskonnale. Üritusest võtsid osa Stiina Koit - Narva Linna Raamatukogu raamatukoguhoidja ettekandega raamatukogu ja seal töötavate inimeste tööst ning Merike Ivask - SA Narva Muuseumi teadusdirektor ettekandega pärandi olemusest, kaasaagsest muuseumist ja teaduri tööst. Mõlemad ettekanded olid võrratud, kuna sisaldasid väga palju uut infot meie õpilaste jaoks. Lõpus toimus traditsiooniline rühmatöö „Eesti kultuuritegelaste panus kultuuripärandi säilitamisse", mille käigus gümnasistid lugesid tekstid tuntud eestlastest ja nende panusest eesti kultuuripärandisse ning tegid sellest kokkuvõtted. Terve ürituse jooksul kõlasid imeilusad Raimond Valgre laulud, mida esitasid Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased.

Lõpetuseks olid kõik osalejad premeeritud tänukirjade ja meelepäraste raamatutega ning said kaasa väärikaid mõtteid.
Suurimad tänud õpetajatele, kes oma õpilasi ette valmistasid: Tatjana Okuneva, Urve Aja, Inguna Joandi, Natalja Zahharova.

Natalja Zahharova
Eesti keele õpetaja
Narva Pähklimäe Gümnaasium