Company Logo

Ülelinnaline eesti keel teise keelena draamakonkurss „Jälle, on käes detsember!"

Ülelinnalise draamakonkursi korraldamise kuupäevaks saigi nagu aasta tagasi 13. detsember ning teemaks ajaliselt igati kohane „Jälle on käes detsember!". Üritus toimus seekord Narva Pähklimäe Gümnaasiumis. Just selle kooli eesti keele kui teise keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi olid vastutavad ürituse läbiviimise eest. Nende 6. ja 7. klasside õpilased valmistasid huvitava eestikeelse lavastuse „Imelik unenägu" ette. Esinema tulid veel Narva Vanalinna Riigikooli 7. klassi õpilased lavastusega "Kolm soovi"(juhendajad Maria Tširkova ja Renata Moistus) ja Narva Paju kooli 7.klassi õpilased lavastusega "Jõuluingel" (juhendajad Kristiina Smirnova ja Olga Korosteljova).

Draamakonkursi eesmärgid olid: arendada õpilastes loomingulisust, eesti keele oskust ja keeleteadlikkust, arendada klassiväliseks ürituseks valmistumise kaudu sotsiaalset ning väärtus-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust ning tutvustada detsembri rahvakalendri tähistamise tava.

Vaatamata sellele, et sel aastal vaid 3 kooli julges draamakonkursist osa võtta, osutus üritus väga suurejooneliseks ja vahvaks - üks etteaste uhkem kui teine. Pikad näidendid, vahvad kostüümid, omatehtud rekvisiidid, lõbusad, võrratud laulud, andekad esinejad – seda kõike said pealtvaatajad nautida.

Lisaks nautimisele olid aga kibedasti tööl žüriiliikmed, kelle seas olid väga erinevad isikud: Narva Kutseõppekeskuse täiendõppeosakonna peaspetsialist, ajalehe "Postimees" tõlk, austatud eesti keele õpetaja pensionil ja Narva Hooldekodu juhataja ning kelle ülesandeks oli hinnata nii kuuldut kui ka nähtut. Ega žürii töö kerge olema ei saanud. Vaid tugev kriitikameel ning ülim objektiivsus võimaldas lõpuks langetada otsuse, mille tulemusel said kiiduväärt kolmanda koha Narva Paju kooli õpilased, väärika teise koha Narva Vanalinna Riigikooli õpilased ning tunnustatud esimese koha Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased. Õpilased ja nende õpetajad said tänukirjad, diplomid, kommid ning huvitavad raamatud, mis kindlasti osutuvad vajalikeks iga saaja jaoks.

Loodame, et draamakonkurss jätkub meie linnas ka järgmisel õppeaastal ning muutubki traditsiooniliseks linnaürituseks.
Veel kord suurimad tänusõnad õpetajatele, kes oma õpilasi ette valmistasid.

Natalja Zahharova
Eesti keele õpetaja
Narva Pähklimäe GümnaasiumNarva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2023 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120