Külalised Gaskooniast

Gaskoonlane, Gaskooniat pärit............. Ja kujutele toob esile kujud tuntud romaani paljudest filmingutest.
27. jaanuaril olid meil külas tuntud kirjandusliku tegelase ühekandiinimesed.

Nad nägid välja nagu tavalised kooliõpilased, aga kuidas siis võivad veel välja näha 15-aastased 3—4. klasside õpilased. Arvate, et nad on jäänud istuma teiseks aastaks!? Sugugi mitte! Prantsusmaal nummerdatakse klasse vastupidises järjekorras. Meie koolis õpiksid Faustine, Cyrille, Gabriel, Séva ja Géraud 9. klassis.
Enda kolledžis CHEVERUS's need lapsed õpivad vene keelt ja tulid meile, et pärast kuiva teooria akadeemilist õppimist sukelduda vene keele elusmaailma. Lapsevanemad maksid sõidu kinni, aga õppeekskursiooni organiseerisid vene keele õpetaja Maria Nallet ja geograaf Geneviève Calise.

Vaatamata õhutemperatuuri vahele, Bordeaux's on praegu +15, tunnevad prantsuse õpilased end pakases Eestis küllaltki mugavalt tänu vastuvõtva poole soojale külalislahkusele. Meie gümnaasiumi külastamine osutus külaliste jaoks üheks mitmekesisemaks ja sündmusterohkemaks punktiks Eestis nädalase viibimise ajal.

Meie frankofoonlastele 7.Е klassist (Vladale, Annale, Martinile, Dimale, Nastjale) tõi see kohtumine palju kasulikku teadmiste praktilise kasutamise näol vene-prantsuse keele integreeritud tunni käigus. Külalised osalesid aktiivselt vene keele tunnis koos 3. klassi õpilastega Nadežda Burikova juhendamisel. Tugevat muljet avaldasid bordeaux'lastele robotid, eriti sumomaadlejad, aga kui nad maitsesid lõunat sööklas, mis polnud kolledži õpilastele tasuta (nii nimetatakse Prantsusmaal põhikooli), võeti vastu lõplik otsus – „jääme Eestisse õppima"

Aga neid, keda huvitab Bordeaux CHEVERUS kolledži koolielu, võivad tutvuda sellega detailsemalt siin http://www.college-cheverus.org/

Гости из Гаскони

Гасконец, родом из Гаскони............. И воображение подсказывает образы из многочисленных экранизаций знаменитого романа о трёх мушкетёрах.

27 января у нас в гостях побывали земляки известного литературного персонажа. Выглядели они как обычные школьники, а как иначе могут выглядеть ученики 3 и 4 классов в возрасте 15-ти лет. Думаете, второгодники? Вовсе нет! Классы во Франции нумеруются в обратном порядке, и в нашей школе Faustine, Cyrille, Gabriel, Séva и Géraud учились бы в 9-ом классе.
В своём колледже CHEVERUS (так во Франции называется основная школа) эти ребята изучают русский язык и приехали к нам, чтобы после академического изучения сухой теории окунуться в мир живого русского языка. Родители оплатили поездку, а организовали учебную экскурсию учителя русского языка Maria Nallet и географии Geneviève Calise.

Несмотря на разницу температур, в Бордо сейчас +15, французские школьники чувствуют себя вполне комфортно в морозной Эстонии благодаря горячему гостеприимству принимающей стороны. Посещение нашей гимназии было одним из пунктов разнообразной и богатой событиями недельной программы пребывания гостей в Эстонии.

Нашим франкофонам из 7Е класса (Владе, Анне, Мартину, Диме, Насте) встреча эта принесла тоже много полезного в виде практического применения знаний в ходе интегрированного урока русско-французского языка. Гости приняли активное участие в уроке русского языка вместе с учениками 3А класса под руководством Надежды Буриковой. Сильное впечатление на бордосцев произвели роботы-сумоисты, сконструированные нашими учащимися 10А класса (победителями международных соревнований ROBOTEX) на уроках Роботики и Мехатроники.

А когда наши гости попробовали обед в столовой, который не является бесплатным для учеников колледжа, окончательное решение было принято – «Остаёмся учиться в Эстонии!»

Ну а те, кому интересна учебная жизнь колледжа CHEVERUS из Бордо, могут более детально познакомиться с ней здесь http://www.college-cheverus.org/

Диана Шанина – учитель французского языка