Company Logo

Karjääriplaneerimise päev 2018

Kätte on jõudnud taas kodanikupäev ja ajavahemikul 26.-30.november toimus hulk erinevaid traditsioonilisi üritusi. Nii ka Narva Pähklimäe Gümnaasiumi korraldatav karjääriplaneerimise päev vene õppekeelega üldhariduskoolide 11.klasside õpilastele. Selleaastane kodanikupäev toimus motoga „Ühine riik liidab“.

29.novembril 2018 algusega kell 14.00 viisid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Svetlana Tsarjova, Natalja Zahharova ja Inguna Joandi traditsioonilise ürituse Tartu Ülikooli Narva Kolledźis läbi. Karjääriplaneerimise päeva teemadering puudutas nii kodanikupäeva temaatikat kui selle aasta tunnuslauset „Euroopa kultuuripärandiaasta“. Narva linna vene õppekeelega gümnaasiume esindanud meeskonnad (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium) täiendasid ja näitasid üles oma teadmisi kodanikupäevast, Tatru Ülikooli Narva Kolledźist, karjääri planeerimisest, Arvo Pärdist ning noorte elus populaarseks saanud töövarjupäevast kui töökogemusest koolitöö kõrvalt. Üritusele oli tulnud külla ning oma elukogemustest rääkima verivärske Narva Eesti keele maja direktriss Margarita Källo. Liskas viktoriinile ja ajude ragistamisele viisid noored läbi lühikese töövarjupäeva, milles osalesid TÜNKi töötajad. Teadmisi saadi hulgim ning ürituse viimases osas joonistasid õpilased mõttekaardi, kasutamaks töövarjupäeva käigus kogutud infot ja esitasid selle oma võistluskaaslastele. Esitlused olid mitmekesised ja värvikad. Kokkuvõttes avaldasid kõik osalejad meelt, et üritus oli tore, hariv ning vajalik, võimaldamaks praktiseerida eesti keelt ja rohkem teada saada kodulinna haridusasutustes pakutavatest võimalustest.
Pingelises võitluses jagunesid kohad alljärgnevalt: Narva Pähklimäe Gümnaasium – 1.koht, Narva Kesklinna Gümnaasium – 2.koht, Narva Soldino Gümnaasium – 3.koht.

Täname koostööpartnereid Tartu Ülikooli Narva Kolledźist ja Narva Eesti keele majast ning soovime neile toredat pealehakkamist tulevikus. Kohtumiseni Karjääriplaneerimise päeval 2019!

Karjaariplaneerimise paev 2018 2   Karjaariplaneerimise paev 2018 3   Karjaariplaneerimise paev 2018 4

Inguna Joandi
Narva Pähklimäe Gümnaasium

 

Elukutsepäev 2018

28.novembril 2018 algusega kell 14.00 korraldasid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Inguna Joandi, Svetlana Tsarjova ja Natalja Zahharova traditsioonilise elukutsepäeva vene õppekeelega üldhariduskoolide ja keelekümbluskooli 9.klasside õpilastele. Elukutsepäva korraldamisel lähtuti 2018.aasta kodanikupäeva motost „Ühine riik liidab“ ja selle aasta tunnuslausest „Euroopa kultuuripärandiaasta“. Elukutsepäev sai teoks koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledźi projektijuhi ning õppejõududega, kes olid avatud ürituse korraldamisel. Aktiivsus oli üsna kõrge, sest üritusel osales 30 õpilast ning 6 neid juhendanud eesti keele õpetajat.

Elukutsepev 2018 2Elukutsepäeval kuulsid osalejad üldist informatsiooni kodanikupäevast, osalesid TÜNKi ekskursioonil, kuulasid kaks Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilaste esitlust Eesti tuntud isikutest, Ilon Wikland (Ksenia Superova, 9.C) ja Jelena Glebova (Anastassia Aleksejeva, 9.C) ja viisid läbi töövarjupäeva kolledźi õppejõududega. Iga ürituse osa lõppes viktoriiniküsimustele vastamisega ning kokkuvõtete tegemisega. Elukutsepäeva lõpetasid osalenud meeskondade esitlused toimunud töövarjupäevast ja põgus ülevaade vestluses osalenud inimestest. Meeleolu oli kogu ürituse käigus töine ja sõbralik. Tasavägises võitluses selgitati välja parimad kodanikupäevalised: Narva Vanalinna Riigikool – 1.koht, Narva Kesklinna Gümnaasium – 2.koht, Narva Keeltelütseum – 3.koht, Narva Soldino Gümnaasium – 4.koht, Narva Pähklimäe Gümnaasium – 5.koht.

Täname kõiki aktiivseid osalejaid, soovime edu õpilasi ettevalmistavatele õpetajatele ning jõudu asjalikele korraldajatele. Kohtumiseni Elukutsepäeval 2019!

Elukutsepev 2018 3   Elukutsepev 2018 4   Elukutsepev 2018 2

Inguna Joandi
Narva Pähklimäe Gümnaasium

 

MARDI- JA KADRIPÄEVALE PÜHENDATUD VIKTORIIN TOIMUS JUBA KOLMANDAT AASTAT JÄRJEST

23.novembril 2018 toimus Narva Vannalinna Riigikoolis eestikeelne mardi- ja kadripäeva online-viktoriin. Viktoriinil võisid osa võtta 5.-7. klasside õpilased nii keelekümblus- kui ka tavaklassidest.

Viktoriin toimus kolmandat korda, mis on kujunenud juba traditsiooniliseks ürituseks. Seekord olid õpilased kutsutud NVRK arvutiklassi, kus osalejad olid jagatud kolme rühma vastavalt klassidele.
5.klassidel oli test valikvastustega, kus eeldati, et õpilased on eelnevalt tutvunud mardi- ja kadripäeva kommetega 6. ja 7. klassidel oli töö kahe tekstiga, kus kontrolliti nii funktsionaalselt lugemist, teksti mõistmist kui ka arvuti kasutamisoskust. Kui esimeses osas oli samuti valikvastustega test nagu 5.klassidel, siis teises osas pidid õpilased ise vastuseid tekstist leidma ja sisse trükkima. Hinnati ka õigekirjareeglite tundmist ja järgimist. Muidugi ei puudunud ka mõistatuste lahendamise ülesanded.

Viktoriini eesmärgid:
• õpilane kasutab ja laiendab eestikeelset sõnavara
• oskab kasutada IKT-vahendeid
• tunneb mardi- ja kadripäeva tähistamise kombeid ja tavasid

Viktoriinis võttis osa 37 õpilast kuuest Narva koolist: Narva Vanalinna Riigikool, Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Kreenholmi Gümnaasium ja Narva Soldino Gümnaasium.

Kõik osalejad said tööga hästi hakkama ja tulemued on järgmised:
5.klass 1. koht Alina Jefimova Narva Vanalinna Riigikool
2. koht Juvenali Kilin Narva Soldino Gümnaasium
3. koht Maksim Lashkevich Narva Vanalinna Riigikool
Jelizaveta Kapralova Narva Pähklimäe Gümnaasium
6.klass 1. koht Jekaterina Donina Narva Kreenholmi Gümnaasium
Jana Šafrova Narva Keeltelütseum
2. koht Nikita Seljugin Narva Keeltelütseum
Polina Kurotškina Narva Vanalinna Riigikool
3. koht Daniil Ilkevitš Narva Vanalinna Riigikool
Jaroslav Nikolajeno Narva Vanalinna Riigikool
7.klass 1. koht Olesja Rumjantseva Narva Soldino Gümnaasium
2 koht Aleksandra Filjuhhina Narva Vanalinna Riigikool
Mihhail Kozyrev Narva Keeltelütseum
3. koht Sofia Mikiško Narva Soldino Gümnaasium

Narva Vanalinna Riigikooli eesti keele õpetaja Anna Muoni

 

Vesjolye starty 1Веселые старты 2018

21 ноября 2018 года в 10.00 в Спортхолле Rakvere 22d, с успехом прошел спортивный праздник «Веселые старты 2018» среди детских дошкольных учреждений города Нарва и Нарва-Йыэсуу.

Каждая команда из 10 быстрых и дружных ребят под руководством учителя движения представляла свой детский сад.

В соревнованиях участвовали команды из следующих детских садов: «Pääsuke», «Tuluke», «Karikakar», «Potsataja», «Punamütsike», «Päikene», «Põngerjas», «Sipsik», «Sädemeke», «Pingviin», «Kirsike», «Vikerkaar», «Cipollino», «Käoke». Из города Нарва-Йыэсуу пригласили команду детей из детского сада «Karikakar».

Vesjolye starty 2Веселый сказочный герой Зайчик и зажигательная музыка детских песен, под которые все команды двигались в одном ритме, помогли сохранить радостное и бодрое настроение в ходе всего праздника. Даже многие болельщики на трибунах пританцовывали! Не забыли участники праздника и о том, что Эстония продолжает отмечать 100-летний юбилей до 2020 года, и между эстафетами команды показали эстонский танец «Kükita»и подвижную игру «Õunake».

Vesjolye starty 5Все эстафеты были увлекательными и интересными. Дети с удовольствием и усердием выполняли задания. В итоге победила дружба! Старания ребят были вознаграждены и каждая команда получила сладкие призы и дипломы.

Мероприятие состоялось благодаря поддержке Отдела культуры Нарвской городской управы.

 

Анна Криинa - учитель движения детского сада Vikerkaar
Илона Мурд - учитель движения детского сада Päikene

 

Интеллектуальная викторина, посвященная Дню гражданина

В Эстонии продолжаются торжества по случаю юбилейного года. Но год столетия Эстонской Республики является одновременно и годом закона о гражданстве. Праздник призван повысить ответственность жителей Эстонии за свою страну и способствовать воспитанию активной гражданской позиции, а, как известно, уважение к государству начинается со знания истории своего края. Именно поэтому, третий год подряд учителя истории нашего города проводят викторину, посвященную Дню гражданина. Два года принимала гостей Нарвская Кренгольмская гимназия В этот раз мероприятие состоялось в стенах Нарвской Солдинаской гимназии.

Игра каждый год вызывает неизменный интерес. Вот и на этот раз о своем участии заявили 6 команд 9-классников из разных школ нашего города. Ребята решили померяться силами в знании истории Нарвы и Эстонской Республики периода провозглашения независимости. Участники могли также продемонстрировать свою эрудицию в разделе «Интересное об Эстонии».

Правила игры не давали права на ошибку. Если не отвечала команда, выбравшая вопрос, право ответа переходило к сопернику, а баллы вычитывались из общей суммы набранных командой очков. Ситуацию для игроков усложняла и разная ценность вопросов. Кто-то рисковал, выбирая вопрос на 1000 баллов, кто-то предусмотрительно отвечал на более простые вопросы. Игра получилась захватывающей и интересной и вызвала море положительных эмоций. Со второй половины игры стало понятным, борьба за основной приз идет между школой Паю и Нарвской Кесклиннаской гимназией. Именно удача (ребята демонстрировали блестящие ответы на очень сложные вопросы) позволила ученикам школы Паю с небольшим отрывом занять I место. Почетное 3 место заняла команда Пяхклимяэской гимназии. Организаторы поздравляют всех участников с праздником и благодарят наставников за большую проделанную работу.

Организаторы игры:
Наталия Бирсанова, учитель истории Нарвской Солдинаской гимназии
Анжела Линцен, учитель истории Нарвской Кренгольмской гимназии
Владимир Балев, учитель истории Нарвской Кренгольмской гимназии

 

Предприимчивые учителя и ученики Солдинаской гимназии на региональной ярмарке „Kogukonnakool on kodanikuühiskonna kasvulava“

Нарвская Солдинаская гимназия присоединилась к сети предприимчивых школ и за три года успешной работы достигла первого базового уровня в этом направлении. «Ettevõtlik kool» - это образовательная программа, которая берет свое начало в Ида-Вирумаа. Она направлена на интеграцию предприимчивого обучения в школьную систему в целях повышения качества образования и тем самым успешности учеников в жизни в целом. Команда предприимчивых учителей и учеников нашей гимназии были приглашены на грандиозное событие „Kogukonnakool on kodanikuühiskonna kasvulava“, которое состоялось в пятницу 23 ноября в Йыхви. Данное мероприятие проводилось в рамках недели, которая проходит с 26 ноября по 2 декабря по всей Эстонии. В пятницу, в преддверии этой недели, в гимназии Йыхви, впервые состоялась ярмарка общественных услуг, в которой приняли участие более 20 различных молодежных команд и ученических фирм, созданных учениками. От нашей школы в ярмарке принимали участие ученическая фирма „INACCESSIBLE“ Мария Дружинина, Алина Ларинова и Екатерина Тарасова ученицы 11в класса. На ярмарке можно было ознакомиться с услугами и продукцией учебных фирм, которые вносят свой вклад в развитие предпринимательства и предприимчивости. Ярмарка проводилась совместно с мероприятием поощрения предприимчивых учебных организаций Ида-Вирумаа, школьных партнеров и активных учителей. За создание предприимчивой идеи и воплощения ее в жизнь награду заслужили наши учителя Юлия Малинова, классный руководитель 3 класса за создание ученической фирмы „MUINASJUTT“ и Наталья Бахир, классный руководитель 9с класса за представление предприимчивой идеи. Мероприятие проводилось в сотрудничестве с программой «Предприимчивая школа», целью которой является популяризация развития предприимчивого обучения в школах и детских садах.

По словам организатора мероприятия Hälis Rooste, мероприятие фокусируется на роли школы и общества. Hälis Rooste объясняет: «Сто лет назад была просто школа и активный учитель, который сохранял культуру и вел общественную деятельность. Мы хотели бы призвать школы участвовать в более широком сотрудничестве в рамках этой недели, поскольку школа является большой силой для современного гражданского общества. Все услуги, которые будут представлены на ярмарке, связаны с навыками, приобретенными в школе. Например, молодые люди предлагают дизайнерские услуги для создания плакатов или логотипов, моделирование и организацию мероприятий, фото или видеосъемку, изготовление сувениров и многое другое ». Так же Riina Nõupuu, руководитель проекта по корпоративному маркетингу отмечает важность того, чтобы ученики и учителя захотели и осмелились изменить свою жизнь и внести свой вклад в современный образ жизни, успех зависит от активных людей.

Педагогический опыт Нарвской Солдинаской гимназии подтверждает, что при применении предприимчивого обучения повышается мотивация, улучшаются результаты и формируется предприимчивая жизненная позиция. Предприимчивая школа – знак качественного современного образования. 21 ноября 2018 года на фасаде нашей школы была торжественно размещена табличка, которая является знаком принадлежности Солдинаской гимназии к сети предприимчивых школ Эстонии и доказательством того, что в наше школе есть счастливая, активная, внимательная и предприимчивая молодежь и учителя, которые работают под девизом ХОЧУ, МОГУ, ДЕЛАЮ.

Координатор предприимчивого комитета Нарвской Солдинской гимназии
Учитель технологии Елена Старшова.

 

Kadripaeva puhulKADRIPÄEVA puhul MEISTRIKLASS

Lasteaia tegevuses lastega on rühmaõpetaja alati loominguline. Lapsi tuleb õpetada mängima ja aidata mängides uusi ideid leida. Mängimine koos õpetajaga muudab laste mänguoskust palju rikkamaks. Õpetaja ülesandeks on võtta mängust osa, kasutades seejuures rohkesti fantaasiat. Nii õpib ka laps loovat lähenemist ja rikastub tema sõnavara.

Rühmaõpetajate MÜ raames Narva Lasteaias Põngerjas 20.11.2018. a oli korraldatud meistriklass, kus osalejad meisterdasid pille ja eksklusiivseid kübaraid Kadripäevaks. Kokkuvõtteks oli ideede vahetamine õpetajate vahel. Iga õpetaja sai idee, kuidas lapsi suunata põnevate ja arendavate mängude juurde.

Svetlana Astahhova
rühmaõpetajate MÜ juht

 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2018 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120